Swot Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?


SWOT Analizi, bir projede ya da bir ticari girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamak için kullanılan stratejik bir tekniktir.

Swot Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?


Başarılı bir işletme olabilmek için mümkün olduğu kadar verimli çalıştığınızdan emin olmanız gerekir. Sürekli olarak performans değerlendirmesi yapmanız için eylemlerinizi ve süreçlerini gözden geçirmeniz önemlidir. SWOT analizi nedir makale konularından biri olarak sıklıkla gündeme getirilir.

Bunu başarmanın en etkili yollarından biri ise bir işletmeyi, hedefi veya performansı SWOT analizi yöntemini kullanarak değerlendirmekten geçer. SWOT analiz nedir hangi parametreleri inceler, SWOT analizi nedir ne işe yarar konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmak için hazırladığımız ayrıntılı rehbere göz atabilirsiniz.

SWOT Analizi Nedir?

1960-70’li yıllarda Stanford Araştırma Enstitüsü’nde (SRI) Albert Humphrey tarafından geliştirilen SWOT, günümüzde iş dünyasındaki en popüler analizlerden biri. SWOT; güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler anlamına gelen İngilizce kelimelerin baş harflerinden kısaltılır. Bu analiz, iş stratejilerini değerlendirmek ve güçlendirmek amacıyla çerçeve çizer.

SWOT analizi, işletmenin güçlü ve zayıf yönlerinin (S-W) yanı sıra, daha geniş fırsatları ve tehditleri (O-T) belirlemenize yardımcı olur. Durum hakkında daha kapsamlı bir farkındalık geliştirmeniz, hem stratejik planlamaya hem de karar vermeye yardımcı olur.

Swot Analizi Ne İşe Yarar?

SWOT analizi, pek çok markanın pazarlama stratejilerinde kullandığı yararlı bir araçtır. Özellikle yeni bir projeyi, bir hedefi değerlendirmek veya işi bütün olarak analiz etmek söz konusu olduğunda SWOT, oldukça başarılı çalışır. Bu sayede, markanızın başarılı olduğu alanları belirleyebilirsiniz. İyileştirebileceğiniz yönleri, potansiyel fırsatları ve üstesinden gelmeniz gereken zorlukları ayrıntılarıyla anlatan detaylı bir yol haritasına da sahip olabilirsiniz.

SWOT yöntemi başlangıçta pazarlama ve endüstri alanları için geliştirilmiştir. Ancak bu analiz günümüzde, toplum sağlığı ve gelişimi, eğitim ve hatta kişisel gelişim alanlarında eşit derecede kullanılır.

SWOT Analizi Ne Zaman Kullanılır?

SWOT analizi, bir işin herhangi bir aşamasında yardımcı perspektifler sunabilir. Sorunlara yönelik yeni çabalar veya çözümler için olasılıkları keşfederken ve girişiminiz için en iyi yol hakkında kararlar verirken bu analizi kullanabilirsiniz. SWOT analizi, başarı fırsatlarını belirlerken veya yönleri ve seçimleri netleştirirken de yararlıdır.

Bunun yanı sıra, işletmenizin radikal değişim kararları aşamasında güçlü ve zayıf yönlerin envanterini çıkarmak için de analizden faydalanabilirsiniz. Değişikliğin nerede mümkün olduğunu belirleyen bu analiz sayesinde yeni fırsatları keşfederek, daha geniş yollar açabilir veya önceden var olan yolu kapatabilirsiniz.

Bu analiz ayrıca, girişiminiz veya markanız hakkında iletişim kurmanız için de yararlıdır. Anket gibi metotlarla topladığınız nitel ve nicel verileri organize etmenin mükemmel bir yolunu sunar. SWOT analizi nasıl yapılır öğrenmeden önce temel bileşenleri çok iyi anlamanız gerekir.

Güçlü Yönler Nedir?


“SWOT hangi parametleri inceler?” sorusunun cevabına hakim olmanız, doğru şekilde analiz yapabilmek için önemli. SWOT analizinde bahsedilen güçlü yönler, işletmenizin özellikle iyi yaptığı ve rakiplerinizden sıyrılmanızı sağlayan başarılardır. Bu; üretim süreciniz, sosyal medyadaki varlığınız, müşteri hizmetleri stratejileriniz veya personelinizi nasıl motive ettiğiniz bile olabilir.

Güçlü yönlerinizi analiz etmek, işletmenizin nasıl ve nerede üstün olduğunu anlamanıza yardımcı olur. Siz de kendi işletmeniz için neyin işe yarayıp yaramadığını düşünün, bunu yapmaya devam edin ve bu nitelikleri potansiyel olarak artırabilecek yeni yollar deneyin.

Zayıf Yönler Nedir?


Gerçeklerle yüzleşmek ne kadar zor olursa olsun, işletmenizin zayıf yönlerini analiz ederken dürüst olmanız gerekir. SWOT analizinin amacı; projelerinizi, hedeflerinizi veya tüm markayı değerlendirmek ve eyleme geçirilebilir içgörülerle kararlar vermektir. Markanıza, sosyal medya istatistiklerine, çalışanlarınıza, kaynaklarınıza, sistemlerinize, uygulamalarınıza ve prosedürlerinize bakmanız gerekir.

Tüm bunları değerlendirirken rakiplerinizin sizi geride bıraktığı alanları tanımlamalısınız. Rakiplerinizin önünüze geçtiği alanlarda neyin eksik olduğunu veya nerelerde yetersiz kaldığınızı araştırmanız da önemli. Nitekim, zayıf yönlerinizi belirlemek, sizi harekete geçirir ve iyileştirme fırsatları sunar.

Fırsatlar Nedir?


Fırsatlar, işletmenizin başarısına fayda sağlayacak, olumlu yönde etki edecek veya katkıda bulunacak şansları ifade eder. Bu olumlu faktörler, bağımsız olarak ortaya çıkabilir. Ancak bir SWOT analizi yapmak, fırsatları doğrudan ve stratejik bir şekilde belirlemenize ve kullanmanıza olanak tanır. Analizin bu bölümü, genellikle işin dışındaki faktörlere atıfta bulunur.

Fırsatlar; pazar değişikliklerinden, toplumsal eğilimlerden, rakiplerinizin başarısızlıklarından veya teknolojideki ilerlemelerden kaynaklanabilir. Açık fırsatları belirleyerek ve bunlara göre hareket ederek, işletmenizin mevcut ve gelecekteki hedefleri için büyük bir fark yaratma potansiyeli elde edebilirsiniz.

Tehditler Nedir?


Tehditler, işinizi olumsuz etkileyebilecek engeller veya harici herhangi bir durumdur. Pazar değişiklikleri, tedarik zinciri sorunları, tüketici davranışındaki veya trendlerindeki değişiklikler, rakip eylemleri, dijital kesinti gibi nadiren kontrol sahibi olduğunuz değişkenleri içerir.

Bununla birlikte, yeni ve gelişen teknolojiler gibi bir şey, hem fırsat hem de tehdit olabilir. Tehditleri doğru bir şekilde tanımlamak için sürekli olarak markanızı, rakiplerinizi ve daha geniş pazarı analiz ettiğinizden emin olmanız için önemlidir.

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?


SWOT analizi genellikle, karar vericilerin öncelikle işletme, organizasyon, girişim veya birey için ulaşmayı umdukları hedefi belirlemeleridir. Karar verici adı verilen yetkili grup, güçlü ve zayıf yönlerin yanı sıra ,fırsatları ve tehditleri listeler. Süreç boyunca rehberlik eden ve genellikle dört ögenin her biriyle ilişkilendirilen çeşitli araçlar bulunur.

Örneğin; karar vericilere “Neyi herkesten daha iyi yapıyorsunuz?” gibi sorular sorulur. “Ne gibi avantajlarınız var?” gibi sorular ise güçlü yönleri belirlemeyi sağlar. Benzer şekilde, fırsatları ve tehditleri belirlemek için işletmelere, “Hangi pazar eğilimleri satışları artırabilir?” ve “Rakiplerinizin nerede pazar avantajları var?” gibi sorular da yöneltilir.

SWOT Analizi Örnekleri


Analizi daha iyi anlayabilmek için somutlaştıran örnekler verilebilir. SWOT analizi örnek seçenekleri, pek çok sektörde uygulanır. SWOT analizi örneği Excel veya PowerPoint gibi programlara da yansıtılabilir. Örneğin; markalar için dijital pazarlama içerik yönetimi sunan bir platformun belli bir tarihe kadar 10.000 adet nitelikli potansiyel müşterisi mevcut olsun. Ayrıca bu platformun hedefine ulaşmak istediğini düşünün. Bu durumda, SWOT Analizi şu şekilde gerçekleşir:

Güçlü Yönler

  • 500.000’den fazla potansiyel pazarlama izleyicisi
  • En kısa yoldan içerik yaratan teknik altyapı.
  • Herhangi bir rakipten yüksek içerik üreten performans standartları.


Zayıf Yönler

-Daha fazla içeriğin daha hızlı yayınlanması gerekliliği
-Reklamların ötesine geçmek için yeni fikirler üretme ihtiyacı.

Fırsatlar

-Yeni içerik sağlama metodolojisi için yarışma yapma.
-Webinar, online eğitim veya dijital kılavuz sayesinde içerikleri zenginleştirme.

Tehditler

-İçerik üreten çok sayıda kanal olması.
-Rakiplerin etki alanı oldukça geniş.

Söz konusu SWOT olunca örnekleri çoğaltmak ve farklılaştırmak mümkün. Temelde SWOT analizi nedir nasıl yapılır gibi sorulara cevap bulabilmeniz, başarılı uygulamalar gerçekleştirmek için oldukça önemli. Konu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için örnekleri farklı sektörler bazında çeşitlendirmek gerekir. SWOT analizi nedir PDF gibi aramalarla sonuçları zenginleştirebilirsiniz.

SWOT Analizinin Olumlu ve Olumsuz Yanları

Ne olduğunu anladıktan sonra işletmeler için olumlu ve olumsuz yanları konusunda da bilgi sahibi olabilirsiniz. Temelde bu analiz; işletmenin, projenin, girişimin veya bireyin bir hedefe başarılı bir şekilde ulaşıp ulaşamayacağını ifade eder. Etkileme olasılığı en yüksek olan çeşitli faktörlerin görsel bir temsilini oluşturarak karar verme sürecine yardımcı olabilir. Bu anlık resim, başarıyı etkileyen çoklu dinamiği anlamak için önemli olsa da SWOT analizinin sınırları vardır.

Analizde yer alan dört ögenin tümü; işletmenin hedefi, başarısı veya değişimi için gerekli faktörleri içermeyebilir. Bu yüzden analiz, sonuçlar için çarpık bir perspektif sağlama olasılığı taşır. SWOT, zamanın yalnızca belirli bir noktasındaki faktörleri yakalar. Bu faktörlerin zaman içinde nasıl değişebileceğine yönelik dar bir kalıp sunduğu için analizin raf ömrü sınırlı olabilir.
Paylaş:
Destek Talebi

Değerli müşterilerimiz eğer kullanıcı adınız ve parolanızı biliyorsanız sorununuzun daha hızlı çözüme kavuşması adına lütfen kullanıcı panelinden destek talebinde bulununuz.
Kullanıcı/Müşteri Girişi

X